Jacques Dournes Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Potao - Một Lý Thuyết Về Quyền Lực Ở Người Jorai Đông Dương

Jacques Dournes

Thông burden tác giảJacques DournesVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNăm 1977, ở tuổi 55, nhà nhân học Jacques Dournes cho xuất bản Pötao, một lý thuyết về quyền lực ở người Gia Rai Đông Dương (Pötao: Une théorie du ...

Thể loại sách

Jacques Dournes tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Jacques Dournes