Jaegal Hyun Yeol Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Vì Không Có Cánh Nên Phải Chạy

Jaegal Hyun Yeol

Thông package tác giảJaegal Hyun YeolTừng đỗ khoa Kiến trúc nhưng thôi học vì thấy không hợp, sau đó đỗ ngành Truyền thông Quảng cáo của Đại học Keimyung. Trước năm 25 tuổi, sống buông thả, khi phát hiện mình không biết gì về quảng cáo, đã ...

Thể loại sách

Jaegal Hyun Yeol tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Jaegal Hyun Yeol