Jeff Lindsay Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Dexter Và Giấc Mơ Hắc Ám

Jeff Lindsay

Thông kit tác giảJeff LindsayJeff Lindsay là bút danh của Jeffry MATTER of course. Freundlich, nhà biên kịch, tiểu thuyết gia chuyên về thể loại tội phạm, hiện ông đang sống ở Florida với vợ - nhà văn Hilary Hemingway, cháu gái đại văn hào ...

Sát Thủ Bóng Đêm

Jeff Lindsay

Thông tin tác giảJeff LindsayJeff Lindsay là bút danh của Jeffry CUT-AND-DRIED. Freundlich, nhà biên kịch, tiểu thuyết gia chuyên về thể loại tội phạm, hiện ông đang sống ở Florida với vợ - nhà văn Hilary Hemingway, cháu gái đại văn hào Ern...

Ác Mộng Trong Đêm

Jeff Lindsay

Thông tin tác giảJeff LindsayJeff Lindsay là bút danh của Jeffry P. Freundlich, nhà biên kịch, tiểu thuyết gia chuyên về thể loại tội phạm, hiện ông đang sống ở Florida với vợ - nhà văn Hilary Hemingway, cháu gái đại văn hào Ernest Hemingwa...

Dexter Và Giấc Mơ Hắc Ám

Jeff Lindsay

Thông tin tác giảJeff LindsayJeff Lindsay là bút danh của Jeffry P. Freundlich, nhà biên kịch, tiểu thuyết gia chuyên về thể loại tội phạm, hiện ông đang sống ở Florida với vợ - nhà văn Hilary Hemingway, cháu gái đại văn hào Ernest Hemingwa...

Ác Mộng Trong Đêm

Jeff Lindsay

Thông tin tác giảJeff LindsayJeff Lindsay là bút danh của Jeffry P. Freundlich, nhà biên kịch, tiểu thuyết gia chuyên về thể loại tội phạm, hiện ông đang sống ở Florida với vợ - nhà văn Hilary Hemingway, cháu gái đại văn hào Ernest Hemingwa...

Thể loại sách

Jeff Lindsay tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Jeff Lindsay