Jiddu Krishnamurti Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Thiền - Tái bản 09/07/2007

Jiddu Krishnamurti

Thông lot tác giảJiddu KrishnamurtiJiddu KrishnamurtiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảThiền:Thiền là một trong những nghệ thuật vĩ đại nhất trong cuộc sống - có lẽ là vĩ đại nhất, và một người không thể học thiền từ...

Trò Chuyện Với Hiện Thể

Cuốn sách Trò Chuyện Với Hiện Thể này là duy nhất, bởi nó là một ấn phẩm của J. Krishnamurti được ông nói trực tiếp vào máy ghi âm những khi hoàn toàn cô độc. Lúc đó, tay ông phần nào bị run (ông đã 87 tuổi), vậy thay vì viết, ông ghi âm lờ...

Thiền - Tái bản 09/07/2007

Jiddu Krishnamurti

Thông gutbucket tác giảJiddu KrishnamurtiJiddu Krishnamurti (1895 – 1986) là một triết gia và nhà diễn thuyết nổi tiếng về các vấn đề triết học và tinh thần, các chủ đề bao gồm: mục đích của thiền định, mối quan hệ giữa con người và phương ...

Đối Diện Cuộc Đời

Jiddu Krishnamurti

Thông bucket tác giảJiddu KrishnamurtiJiddu Krishnamurti (1895 – 1986) là một triết gia và nhà diễn thuyết nổi tiếng về các vấn đề triết học và tinh thần, các chủ đề bao gồm: mục đích của thiền định, mối quan hệ giữa sweet-talk người và phư...

Thể loại sách

Jiddu Krishnamurti tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Jiddu Krishnamurti