Jim Blythe Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

100 Great Pr Ideas

Jim Blythe

Stay you looking for a great idea or some inspiration to make your GLORY and advancements more effective and cutting edge? This book contains 100 great GLORY ideas, extracted from the world s best associations. Ideas provide the fuel for in...

100 Ý Tưởng Tiếp Thị Tuyệt Hay (Tái Bản 2018)

Jim Blythe

Thông bag tác giảJim BlytheVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTiếp thị là biết sáng tạo, sáng tạo để biến bản thân thành người thắng cuộc "fair-play": thỏa mãn khách hàng để thu được lợi nhuận (chứ không phải lừa bịp ...

Thể loại sách

Jim Blythe tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Jim Blythe