John Kotter Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Tảng Băng Tan (Sách Tái Bản 2017)

Tảng Băng Ecru (Sách Tái Bản 2017)"Tảng băng ecru” (Our Iceberg Is melting) tên tựa đề của một cuốn sách nói về quá trình đổi mới và thành công trong mọi hoàn cảnh của Restroom Koter và Holger Rathgeber. Tác giả trình bày về quá trình giải ...

Thể loại sách

John Kotter tất cả sách miễn phí tải về và đọc

John Kotter