John M. Gottman Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

7 Bí Quyết Giúp Tình Yêu Bền Vững

John M. Gottman

Thông jar tác giảJohn M. GottmanJOHN GOTTMAN, nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu về hôn nhân gia đình, hiện là Giáo sư Tâm lý học tại Đại học Polity, và là người đồng quản lý Viện Nghiên cứu Hôn nhân Gia đình đặt tại Seatle. Ông từng tốt nghi...

7 Bí Quyết Giúp Tình Yêu Bền Vững

John M. Gottman

Thông tin tác giảJohn M. GottmanJOHN GOTTMAN, nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu về hôn nhân gia đình, hiện là Giáo sư Tâm lý học tại Đại học Washington, và là người đồng quản lý Viện Nghiên cứu Hôn nhân Gia đình đặt tại Seatle. Ông từng tốt ...

Thể loại sách

John M. Gottman tất cả sách miễn phí tải về và đọc

John M. Gottman