Jon Kabat-Zinn Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Nơi Ấy Cũng Là Bây Giờ Và Ở Đây

Jon Kabat-Zinn

Thông tin tác giảJon Kabat-ZinnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảQuyển sách này nhận được nhiều sự khen tặng từ giới bác sĩ nook khoa, các giáo thọ thiền tập, và những học giả Phật học. Nơi Ấy Cũng Là Bây Giờ Và Ở Đâ...

Nơi Ấy Cũng Là Bây Giờ Và Ở Đây

Jon Kabat-Zinn

Nơi Ấy Cũng Là Bây Giờ Và Ở Đây Quyển sách này nhận được nhiều sự khen tặng từ giới bác sĩ y khoa, các giáo thọ thiền tập, và những học giả Phật học. Nơi Ấy Cũng Là Bây Giờ Và Ở Đây đã giúp giới thiệu thiền tập một cách rất cụ thể và thiết ...

Thể loại sách

Jon Kabat-Zinn tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Jon Kabat-Zinn