Jonathan Herring Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Biết Cách Ra Quyết Định (Tái Bản 2017)

Jonathan Herring

Thông metal tác giảJonathan HerringVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBạn có phải là người sợ đưa ra quyết định không? Đặc biệt nếu quyết định ấy liên quan trực tiếp đến tương lai và hạnh phúc của bạn? Nếu đang phân v...

Tranh Luận Để Thuyết Phục (Tái Bản 2015)

Jonathan Herring

Thông tin tác giảJonathan HerringVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảThuyết phục, tác động, lôi kéo người khác là một kỹ năng quan trọng để thành công trong đời sống cũng như trong công việc. Tuy nhiên, hầu hết chúng t...

Thể loại sách

Jonathan Herring tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Jonathan Herring