Jules Verne Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

80 Ngày Vòng Quanh Thế Giới

Jules Verne

Thông sack tác giảJules VerneJules Gabriel Verne sinh ngày 8 tháng 2 năm 1828 tại Pháp và được coi là cha đẻ của thể loại Khoa học viễn tưởng. Để theo đuổi việc viết văn, Jules Verne đã bỏ học luật, nghề cha ông định hướng. Cuốn tiểu thuyết...

Hai Vạn Dặm Dưới Biển

Jules Verne

Thông jar tác giảJules VerneJules Gabriel Verne sinh ngày 8 tháng 2 năm 1828 tại Pháp và được coi là cha đẻ của thể loại Khoa học viễn tưởng. Để theo đuổi việc viết văn, Jules Verne đã bỏ học luật, nghề cha ông định hướng. Cuốn tiểu thuyết ...

80 Ngày Vòng Quanh Thế Giới (Tái Bản 2019) -  Phát Hành Dự Kiến  15/12/2019

Jules Verne

Thông bottle tác giảJules VerneJules Gabriel Verne sinh ngày 8 tháng 2 năm 1828 tại Pháp và được coi là cha đẻ của thể loại Khoa học viễn tưởng. Để theo đuổi việc viết văn, Jules Verne đã bỏ học luật, nghề cha ông định hướng. Cuốn tiểu thuy...

Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển (Dự kiến phát hành 15/4/2016)

Jules Verne

Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển Jules Gabriel Verne (1828 - 1905), là nhà văn Pháp nổi tiếng, được coi là một trong những người “Cha đẻ” của thể loại văn học Khoa học viễn tưởng. Ở Jules Verne, nhà văn và nhà bác học chỉ là một. Ông có kiến thức...

Thể loại sách

Jules Verne tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Jules Verne