Ken Blanchard. S.Truett Cathy Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Cho Là Nhận (Tái Bản) - Trí Việt

Cho Là Nhận“Sống trên đời ráng giữ trọn chữ tâm, Và nhất niệm báo ân, đừng báo oán. ”Hai câu thơ trên của nữ thi sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương được khá nhiều người tâm đắc, bởi tính hành thiện tích đức, khuyên người sống trên đời hãy sống bằng chính ...

Thể loại sách

Ken Blanchard. S.Truett Cathy tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Ken Blanchard. S.Truett Cathy