Khoa Kế Toán - Kiểm Toán Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Kiểm Toán (Xuất Bản Lần Thứ Sáu)

Kiểm ToánCuốn Kiểm Toán được biên soạn để giúp các bạn sinh viên nắm vững phần lý thuyết đã được học và rèn luyện kỹ năng thực hành môn Kiểm Toán. Cuốn sách Kiểm Toán này gồm những nội dung chính sau:Chương 1: Tổng quan về kiểm toán và kiểm...

Thể loại sách

Khoa Kế Toán - Kiểm Toán tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Khoa Kế Toán - Kiểm Toán