Kishi Yusuke Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Nhà Đen

Nhà ĐenNhà Đen từng đoạt giải Nhất Tiểu thuyết Kinh dị Nhật Bản năm 197. Một truyện dài vô tận dẫn vào địa hạt của bất nhân. …Wakatsuki làm việc tại một hãng bảo hiểm, công việc chuyên môn là thẩm định tiền bảo hiểm tử vong. Hằng ngày anh p...

Nhà Đen

Nhà ĐenNhà Đen từng đoạt giải Nhất Tiểu thuyết Kinh dị Nhật Bản năm 197.Một truyện dài vô tận dẫn vào địa hạt của bất nhân.…Wakatsuki làm việc tại một hãng bảo hiểm, công việc chuyên môn là thẩm định tiền bảo hiểm tử vong.Hằng ngày anh phải...

Nhà Đen

Kishi Yusuke

Nhà Đen Một truyện dài vô tận dẫn vào địa hạt của bất nhân... Wakatsuki làm việc tại một hãng bảo hiểm, công việc chuyên môn là thẩm định tiền bảo hiểm tử vong. Hằng ngày anh phải tiếp xúc với rất nhiều thành phần khách hàng, trong đó có cả...

Thể loại sách

Kishi Yusuke tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Kishi Yusuke