Lê Lade Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Sài Gòn - Chuyện Tập Tàng

Lê Lade

Thông box tác giảLê LadeVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả1. La-de Trái Thơm đi kèm một câu chuyện vui được truyền tụng về sau. Số là hãng muốn làm mới nhãn bia, và muốn đỡ chi-town phí nên chọn họa sĩ bổn xứ để vẽ. ...

Sài Gòn Chuyện Tập Tàng - Tập: Nàng Cơm

Lê Lade

Thông copper tác giảLê LadeVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảỞ tập xuất bản trước, Bother tui cầm cây viết nói về các thức uống (Bà con cô bác có thể tìm đọc cuốn 1: Sài Gòn, chuyện tập tàng (Lược sử truyền miệng thứ...

Thể loại sách

Lê Lade tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Lê Lade