Nathalie Nahai Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Lan Tỏa Ảnh Hưởng Thời Kỹ Thuật Số

Nathalie Nahai

Thông tin tác giảNathalie NahaiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCho dù chúng ta có thích hay không, thực tế là các quyết định của chúng ta chịu ảnh hưởng rất lớn của nhiều nhân tố. Phần lớn những nhân tố này vượt tầ...

Thể loại sách

Nathalie Nahai tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Nathalie Nahai