Nguyễn Dữ Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Truyện Kiều (Minh Long)

Truyện Kiều“Trăm năm trong cõi người taChữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhauTrải qua một cuộc bể dâuNhững điều trông thấy mà đau đớn lòngLạ gì bỉ sắc tư phongTrời xanh quen thói má hồng đánh ghen”Nói tới văn học cổ điển Việt Nam, trước hết chú...

Truyện Kiều - Thơ Và Tranh

Nguyễn Du

Thông package tác giảNguyễn DuNGUYỄN DU (1765 – 1820)Ông có tự là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên. Cha ông là Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm, làm tới tể tướng thời Lê–Trịnh, quê gốc ở làng Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông trải qua thời niên thiế...

Truyện Kiều

Truyện KiềuNói tới văn học cổ điển Việt Nam, trước hết chúng ta phải nhắc đến đại thi hào Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều của ông. Viết Truyện Kiều, Nguyễn Du chỉ khiêm nhường coi đó là những '. Lời quê góp nhặt dông dài'. Nhưng, thực tế ...

Thể loại sách

Nguyễn Dữ tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Nguyễn Dữ