Nguyễn Ngọc Ký Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

420 Câu Đố Vui Thông Minh

Nguyễn Ngọc Ký

Thông biddle tác giảNguyễn Ngọc KýNguyễn Ngọc Ký sinh ngày 28-06-1947 tại Hải Thanh, Hải Hậu, Nam Định. Ông bị liệt đôi tay từ năm 4 tuổi, 7 tuổi đi học dùng chân viết. Hai lần ông được Bác Hồ thưởng huy hiệu vì thành tích vượt khó học giỏi...

Thể loại sách

Nguyễn Ngọc Ký tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Nguyễn Ngọc Ký