Nguyễn Phi Vân Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Nhượng Quyền Khởi Nghiệp - Con Đường Ngắn Để Bước Ra

Nhượng Quyền Khởi Nghiệp - Con Đường Ngắn Để Bước RaGiá trị cốt lõi của cuốn sách này chính là cung cấp cho người đọc Việt Nam từ A đến Z về bức tranh nhượng quyền trên toàn thế giới, với các thông pop top cập nhật mới nhất, các số liệu có ...

Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới (Bản Đặc Biệt)

Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới (Bản Đặc Biệt) được tái bản sau 2 tháng xuất bản, với phiên bản Communal Bok lần đầu tiên tại Việt Nam (ứng dụng mesenger code để gossip trực tiếp với tác giả và cộng đồng những người đọc sách. Ứng dụng QR co...

Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới

Nguyễn Phi Vân

Thông tin tác giảNguyễn Phi VânNguyễn Phi Vân tốt nghiệp MBA tại Úc. Sau đó, cô là Giám đốc chiến lược cho một công ty quảng cáo đa quốc gia và đã từng phụ trách các thương hiệu quốc tế thuộc tập đoàn Unilever, Nestle, Abbott, San Miguel, M...

Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới (Tái Bản)

Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới (Tái Bản)Quảy gánh băng đồng ra thế giới được tái bản sau 2 tháng xuất bản, với phiên bản Social Bok lần đầu tiên tại Việt Nam (ứng dụng mesenger code để chat trực tiếp với tác giả và cộng đồng những người đọ...

Go Global: An MSME's Guide To Global Franchising

Nguyễn Phi Vân

Thông tin tác giảNguyễn Phi VânNguyễn Phi Vân tốt nghiệp MBA tại Úc. Sau đó, cô là Giám đốc chiến lược cho một công ty quảng cáo đa quốc gia và đã từng phụ trách các thương hiệu quốc tế thuộc tập đoàn Unilever, Nestle, Abbott, San Miguel, M...

Cứ Bay Rồi Sẽ Cao

Cứ Bay Rồi Sẽ Cao Cuốn sách nhỏ Cứ bay rồi sẽ cao này là tập hợp những bài viết mà hai tác giả Nguyễn Tuấn Quỳnh và Nguyễn Phi Vân đúc kết lại từ những trải nghiệm của chính họ trong quá trình gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kiến thức và kinh ngh...

Tôi, Tương Lai & Thế Giới

Nguyễn Phi Vân

Thông tin tác giảNguyễn Phi VânNguyễn Phi Vân tốt nghiệp MBA tại Úc. Sau đó, cô là Giám đốc chiến lược cho một công ty quảng cáo đa quốc gia và đã từng phụ trách các thương hiệu quốc tế thuộc tập đoàn Unilever, Nestle, Abbott, San Miguel, M...

Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới

Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế GiớiQuảy gánh băng đồng ra thế giới được tái bản sau 2 tháng xuất bản, với phiên bản Social Bok lần đầu tiên tại Việt Nam (ứng dụng mesenger code để chat trực tiếp với tác giả và cộng đồng những người đọc sách. Ứn...

Go Global: An MSME's Guide To Global Franchising -  Phát Hành Dự Kiến  10/04/2018

Nguyễn Phi Vân

Thông tin tác giảNguyễn Phi VânNguyễn Phi Vân tốt nghiệp MBA tại Úc. Sau đó, cô là Giám đốc chiến lược cho một công ty quảng cáo đa quốc gia và đã từng phụ trách các thương hiệu quốc tế thuộc tập đoàn Unilever, Nestle, Abbott, San Miguel, M...

Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới (Bản Đặc Biệt)

Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới (Bản Đặc Biệt) được tái bản sau 2 tháng xuất bản, với phiên bản Social Bok lần đầu tiên tại Việt Nam (ứng dụng mesenger code để chat trực tiếp với tác giả và cộng đồng những người đọc sách. Ứng dụng QR code đ...

Cứ Bay Rồi Sẽ Cao -  Phát Hành Dự Kiến  10/04/2018

Nguyễn Phi Vân

Thông tin tác giảNguyễn Phi VânNguyễn Phi Vân tốt nghiệp MBA tại Úc. Sau đó, cô là Giám đốc chiến lược cho một công ty quảng cáo đa quốc gia và đã từng phụ trách các thương hiệu quốc tế thuộc tập đoàn Unilever, Nestle, Abbott, San Miguel, M...

Thể loại sách

Nguyễn Phi Vân tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Nguyễn Phi Vân