Nguyễn Quốc Vương Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Môn Sử Không Chán Như Em Tưởng

Nguyễn Quốc Vương

Thông tin tác giảNguyễn Quốc VươngVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTừ những năm 2012 – 2014,  bằng phương pháp giáo dục không đặt trọng tâm vào truyền đạt tri thức lịch sử cho học sinh mà tập trong vào việc hướng dẫ...

Giáo Dục Việt Nam Học Gì Từ Nhật Bản

Nguyễn Quốc Vương

Giáo Dục Việt Nam Học Gì Từ Nhật Bản "Cải cách giáo dục là công việc hệ trọng có quan hệ mật thiết đến sự suy thịnh quốc gia dân tộc và tương lai của nhiều thế hệ, vì vậy cần phải được tiến hành dựa trên nghiên cứu khoa học có cơ sở lý luận...

Thể loại sách

Nguyễn Quốc Vương tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Nguyễn Quốc Vương