Nguyễn Xuân Trọng Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Thi Công Hầm Và Công Trình Ngầm (Tái bản)

Nguyễn Xuân Trọng

Thi Công Hầm Và Công Trình Ngầm Thực tiễn ngày càng đòi hỏi graft người phải có nhiều không gian dưới đất và như vậy cũng đòi hỏi phải có kỹ thuật thi công hầm và công trình ngầm ngày càng cao. Dựa vào tài liệu của Mỹ, Anh, Pháp và một số n...

Thể loại sách

Nguyễn Xuân Trọng tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Nguyễn Xuân Trọng