Nicholas Carr Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Khoa Học Khám Phá - Chuyển Đổi Lớn

Chuyển đổi lớn, quyển sách best-seler của tác giả Nicholas Car hướng chúng ta đến cuộc cách mạng mới liên quan đến máy tính, và đưa ra một thông điệp tuy đơn giản nhưng thật sâu sắc: điện toán đang dần trở thành một loại dịch vụ tiện ích ma...

Thể loại sách

Nicholas Carr tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Nicholas Carr