Nikolai A. Ostrovsky Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Thép Đã Tôi Thế Đấy

Nikolai A. Ostrovsky

Thông tin tác giảNikolai A. OstrovskyVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảThép Đã Tôi Thế Đấy của N. A. Ostrovsky sẽ trả lời cho chúng ta: "Thế nào là thép đã tôi? Trong tác phẩm, nhà văn đã tập trung miêu tả sự trưởng ...

Thép Đã Tôi Thế Đấy

Nikolai A. Ostrovsky

Thông entity tác giảNikolai A. OstrovskyVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảThép Đã Tôi Thế Đấy là một khúc ca tươi đẹp của đời sống. Mỗi trang sách như cuốn thêm máu chảy trong người đọc, nâng cao thêm nhiệt tình cách...

Thép Đã Tôi Thế Đấy - Tập 2

Nikolai A. Ostrovsky

Thông tin tác giảNikolai A. OstrovskyVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTuổi trẻ nhiệt huyết, biết hi sinh cho đất nước, quê hương và lí tưởng của người thanh niên Pavel Korchagin. ***Nikolai A. Ostrovsky (1904 - 1936...

Thép Đã Tôi Thế Đấy

Thép Đã Tôi Thế Đấy của N. A. Ostrovsky sẽ trả lời cho chúng ta: "Thế nào là thép đã tôi? Trong tác phẩm, nhà văn đã tập trung miêu tả sự trưởng thành của Pavel như quá trình tôi luyện một thanh thép thật sự. Nhiều người trong chúng ta, chắ...

Thép Đã Tôi Thế Đấy

Thép Đã Tôi Thế ĐấyThép Đã Tôi Thế Đấy của N.A.Ostrovsky sẽ trả lời cho chúng ta: "Thế nào là thép đã tôi? Trong tác phẩm, nhà văn đã tập trung miêu tả sự trưởng thành của Pavel như quá trình tôi luyện một thanh thép thật sự.Nhiều người tro...

Thép Đã Tôi Thế Đấy

Nikolai A. Ostrovsky

Thông tin tác giảNikolai A. OstrovskyVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảHãy đọc “Thép đã tôi thế đấy” để biết từng có một thời người ta sống:“Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Ph...

Thép Đã Tôi Thế Đấy - Tập 1

Nikolai A. Ostrovsky

Thông tin tác giảNikolai A. OstrovskyVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTuổi trẻ nhiệt huyết, biết hi sinh cho đất nước, quê hương và lí tưởng của người thanh niên Pavel Korchagin.***Nikolai A. Ostrovsky (1904 - 1936)...

Thép Đã Tôi Thế Đấy (Huy Hoàng)

Thép Đã Tôi Thế ĐấyThép đã tôi thế đấy – Một pho sử thi tráng lệ về chủ nghĩa lý tưởng quang vinh của nhà văn Liên Xô Nikolai A.Ostrovsky, được sáng tác trong lúc nhà văn bị mù hai mắt, liệt toàn thân, và phải mất đến ba năm mưới hoàn thành...

Thép Đã Tôi Thế Đấy

Thép Đã Tôi Thế Đấy"Thép Đã Tôi Thế Đấy không phải là một tác phẩm văn học chỉ nhìn đời mà viết. Tác giả sống nó rồi mới viết nó. Nhân vật trung tâm Pa-ven chính là tác giả: Nhi-ca-lai A-xtơ-rốp- xki. Là một chiến sĩ cách mạng tháng Mười, ô...

Thép Đã Tôi Thế Đấy (Tái Bản 2016)

Thép Đã Tôi Thế ĐấyThép Đã Tôi Thế Đấy không phải là một tác phẩm văn học chỉ nhìn đời mà viết. Tác giả sống nó rồi mới viết nó. Nhân vật trung tâm Pa-ven chính là tác giả: Nhi-ca-lai A-xtơ-rốp-xki. Là một chiến sĩ cách mạng tháng Mười, ông...

Thép Đã Tôi Thế Đấy

Nikolai A. Ostrovsky

Thông tin tác giảNikolai A. OstrovskyVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảThép Đã Tôi Thế Đấy là một khúc ca tươi đẹp của đời sống. Mỗi trang sách như cuốn thêm máu chảy trong người đọc, nâng cao thêm nhiệt tình cách mạ...

Thể loại sách

Nikolai A. Ostrovsky tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Nikolai A. Ostrovsky