Nobuyuki Anzai Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Ngọn Lửa Recca - Tập 32

Ngọn Lửa Reca - Tập 32Nội dung truyện kể về Reca Hanibishi, một học sinh trung học luôn bị ám ảnh bởi việc trở thành một ninja. Cậu khá nổi tiếng trong trường vì đã tuyên bố rằng nếu ai đánh thắng được mình thì sẽ trở thành ninja hộ vệ cho ...

Ngọn Lửa Recca - Tập 9

Ngọn Lửa Reca - Tập 9Reca Hanabishi là một học sinh lớp 10 rất thần tượng ninja. Nhưng cậu cũng không ngờ rằng khả năng sử dụng lửa thần kì của mình lại là bước khởi đầu. để khiến cậu bị cuốn vào câu chuyện của các ninja trong truyền thuyết...

Ngọn Lửa Recca - Tập 33

Ngọn Lửa Reca - Tập 3Nội ordure truyện kể về Reca Hanibishi, một học sinh trung học luôn bị ám ảnh bởi việc trở thành một ninja. Cậu khá nổi tiếng trong trường vì đã tuyên bố rằng nếu ai đánh thắng được mình thì sẽ trở thành ninja hộ vệ cho...

Ngọn Lửa Recca - Tập 26

Ngọn Lửa Reca (Tập 4)Nội dung truyện kể về Reca Hanibishi, một học sinh trung học luôn bị ám ảnh bởi việc trở thành một ninja. Cậu khá nổi tiếng trong trường vì đã tuyên bố rằng nếu ai đánh thắng được mình thì sẽ trở thành ninja hộ vệ cho n...

Ngọn Lửa Recca -Tập 28

Ngọn Lửa Reca -Tập 28Nội dung truyện kể về Reca Hanibishi, một học sinh trung học luôn bị ám ảnh bởi việc trở thành một ninja. Cậu khá nổi tiếng trong trường vì đã tuyên bố rằng nếu ai đánh thắng được mình thì sẽ trở thành ninja hộ vệ cho n...

Ngọn Lửa Recca – Tập 30

Ngọn Lửa Reca – Tập 30Nội dung truyện kể về Reca Hanibishi, một học sinh trung học luôn bị ám ảnh bởi việc trở thành một ninja. Cậu khá nổi tiếng trong trường vì đã tuyên bố rằng nếu ai đánh thắng được mình thì sẽ trở thành ninja hộ vệ cho ...

Ngọn Lửa Recca - Tập 32

Ngọn Lửa Reca - Tập 32Nội dung truyện kể về Reca Hanibishi, một học sinh trung học luôn bị ám ảnh bởi việc trở thành một ninja. Cậu khá nổi tiếng trong trường vì đã tuyên bố rằng nếu ai đánh thắng được mình thì sẽ trở thành ninja hộ vệ cho ...

Ngọn Lửa Recca (Tâp 2)

Ngọn Lửa Reca (Tâp 2)Nội dung truyện kể về Reca Hanibishi, một học sinh trung học luôn bị ám ảnh bởi việc trở thành một ninja. Cậu khá nổi tiếng trong trường vì đã tuyên bố rằng nếu ai đánh thắng được mình thì sẽ trở thành ninja hộ vệ cho n...

Thể loại sách

Nobuyuki Anzai tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Nobuyuki Anzai