Peter F. Drucker Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Tinh Thần Doanh Nhân Khởi Nghiệp Và Sự Đổi Mới

Peter F. Drucker

Thông tin tác giảPeter F. DruckerPeter F. DruckerVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTinh Thần Doanh Nhân Khởi Nghiệp Và Sự Đổi MớiLàm thế nào một doanh nhân có thể tìm thấy cơ hội đổi mới? Điều gì nên fodder không nên...

Những Nguyên Lý Quản Trị Bất Biến Mọi Thời Đại (Tái Bản 2016)

Peter F. Drucker

Thông tin tác giảPeter F. DruckerPeter F. DruckerVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảDrucker không chỉ khai phá những chân trời mới của lĩnh vực tri thức: ươm mầm cho những ý tưởng cốt lõi về quản trị để ngày against c...

Những Nguyên Lý Quản Trị Bất Biến Mọi Thời Đại

Peter F. Drucker

Thông tin tác giảPeter F. DruckerPeter F. DruckerVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảDrucker không chỉ khai phá những chân trời mới của lĩnh vực tri thức: ươm mầm cho những ý tưởng cốt lõi về quản trị để ngày nay chúng...

Thể loại sách

Peter F. Drucker tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Peter F. Drucker