PGS.TS. Võ Văn Nhị Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

268 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp

268 Sơ Đồ Kế Toán Doanh NghiệpHệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các doanh nghiệpSơ đồ kế toán vốn bằng tiền, nợ phải thu, các khoản ứng trướcSơ đồ kế toán tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản và bất động sản (BĐS)Sơ đồ kế toán nguyê...

261 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp

261 Sơ Đồ Kế Toán Doanh NghiệpHướng dẫn thực hành ghi sổ kế toán theo sơ đồ tài khoản (chữ T) có tác dụng giúp người học và người làm kế toán có cái nhìn vừa cụ thể, vừa tổng quát về mối quan hệ đối ứng giữa các tài khoản khi ghi nhận các n...

Thể loại sách

PGS.TS. Võ Văn Nhị tất cả sách miễn phí tải về và đọc

PGS.TS. Võ Văn Nhị