Phạm Minh Khang Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Tự học tiếng hàn bằng hình

Phạm Minh Khang

Thông bunch tác giảPhạm Minh KhangPhạm Minh KhangVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảĐây là một giáo hình trực quan giúp cho người học tiếng Hàn một cách nhanh chóng bằng sự minh họa hình ảnh rất sinh động làm cho ngườ...

1500 Câu Giao Tiếp Hàn - Việt

Phạm Minh Khang

Thông tin tác giảPhạm Minh KhangPhạm Minh KhangVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNhững năm gần đây người Việt học tiếng Hàn Quốc ngày càng đông do sự phát triển giao lưu hợp tác mạnh mẽ giữa 2 nước Việt - Hàn.Điều nà...

Tiếng Hàn Dành Cho Trẻ Em (Tập 1)

Tiếng Hàn Dành Cho Trẻ Em (Tập 1)Tiếng Hàn Dành Cho Trẻ Em (Tập 1) là quyển sách giáo khoa sơ cấp, được biên soạn dành riêng cho việc giảng dạy tiếng Hàn cho lứa tuổi thiếu nhi. Quyển sách bao gồm những điều được rút ra từ những điều thực t...

Tiếng Hàn Dành Cho Trẻ Em (Tập 2)

Tiếng Hàn Dành Cho Trẻ Em (Tập 2)Tiếng Hàn Dành Cho Trẻ Em (Tập 2) là quyển sách giáo khoa sơ cấp, được biên soạn dành riêng cho việc giảng dạy tiếng Hàn cho lứa tuổi thiếu nhi. Quyển sách bao gồm những điều được rút ra từ những điều thực t...

Tự học tiếng hàn bằng hình

Phạm Minh Khang

Thông tin tác giảPhạm Minh KhangPhạm Minh KhangVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảĐây là một giáo hình trực quan giúp cho người học tiếng Hàn một cách nhanh chóng bằng sự minh họa hình ảnh rất sinh động làm cho người ...

Thể loại sách

Phạm Minh Khang tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Phạm Minh Khang