Phạm Thanh Tâm Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Văn Hóa Doanh Nhân Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa

Phạm Thanh Tâm

Thông tin tác giảPhạm Thanh TâmVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCuốn sách Văn Hóa Doanh Nhân Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa giúp người đọc có cái nhìn toàn diện về doanh nghiệp và sứ mệnh của nó trong nền kinh tế đất n...

Văn Hóa Doanh Nhân Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa

Phạm Thanh Tâm

Thông tin tác giảPhạm Thanh TâmVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCuốn sách Văn Hóa Doanh Nhân Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa giúp người đọc có cái nhìn toàn diện về doanh nghiệp và sứ mệnh của nó trong nền kinh tế đất n...

Quản Lý Hoạt Động Văn Hóa Cơ Sở Ở Việt Nam Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa

Phạm Thanh Tâm

Thông tin tác giảPhạm Thanh TâmVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCuốn sách cung cấp cho người đọc những khái niệm, đặc điểm và nội dung hoạt động văn hóa cơ sở ở Việt Nam, với cái nhìn tổng quan nhưng khá hấp dẫn về ...

Thể loại sách

Phạm Thanh Tâm tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Phạm Thanh Tâm