Philip Kotler Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Marketing 3.0

Philip Kotler

Thông tin tác giảPhilip KotlerPhilip Kotler sinh ngày 27 tháng 5 năm 1931 tại Chicago, Hoa Kỳ, là Giáo sư Selling nổi tiếng thế giới, “cha đẻ” của selling hiện đại, được xem là huyền thoại duy nhất về selling, ông tổ của tiếp thị hiện đại t...

Kotler Bàn Về Tiếp Thị (Tái Bản 2014)

Kotler Bàn Về Tiếp ThịQuyển sách trình bày những chỉ dẫn cơ bản được mong đợi từ lâu của Philip Kotler về tiếp thị dành cho các nhà quản lý. Sách được viết trên cơ sở những bài giảng thành công phi thường của ông trên khắp thế giới về tiếp ...

Tiếp Thị 4.0 - Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số

Philip Kotler

Thông tin tác giảPhilip KotlerPhilip Kotler sinh ngày 27 tháng 5 năm 1931 tại Chicago, Hoa Kỳ, là Giáo sư Marketing nổi tiếng thế giới, “cha đẻ” của marketing hiện đại, được xem là huyền thoại duy nhất về marketing, ông tổ của tiếp thị hiện...

Branding 4.0

Philip Kotler

Thông tin tác giảPhilip KotlerPhilip Kotler sinh ngày 27 tháng 5 năm 1931 tại Chicago, Hoa Kỳ; là Giáo sư Marketing nổi tiếng thế giới; “cha đẻ” của marketing hiện đại, được xem là huyền thoại duy nhất về marketing, ông tổ của tiếp thị hiện...

Tiếp Thị Phá Cách (Tái Bản 2014)

Philip Kotler

Thông tin tác giảPhilip KotlerPhilip Kotler sinh ngày 27 tháng 5 năm 1931 tại Chicago, Hoa Kỳ; là Giáo sư Marketing nổi tiếng thế giới; “cha đẻ” của marketing hiện đại, được xem là huyền thoại duy nhất về marketing, ông tổ của tiếp thị hiện...

Đối Mặt Tư Bản

Philip Kotler

Thông tin tác giảPhilip KotlerPhilip Kotler sinh ngày 27 tháng 5 năm 1931 tại Chicago, Hoa Kỳ; là Giáo sư Marketing nổi tiếng thế giới; “cha đẻ” của marketing hiện đại, được xem là huyền thoại duy nhất về marketing, ông tổ của tiếp thị hiện...

Mười Sai Lầm Chết Người Trong Tiếp Thị - Các Dấu Hiệu Và Giải Pháp

Mười Sai Lầm Chết Người Trong Tiếp Thị - Các Dấu Hiệu Và Giải PhápTrong cuốn sách mới nhất này Giáo sư Philip Kotler lột tả những nhược điểm cực kỳ phổ biến trong hoạt động tiếp thị hiện nay và đồng thời ông cũng chỉ ra cách chính xác để bạ...

Mười Sai Lầm Chết Người Trong Tiếp Thị (Tái Bản 2017)

Philip Kotler

Thông tin tác giảPhilip KotlerPhilip Kotler sinh ngày 27 tháng 5 năm 1931 tại Chicago, Hoa Kỳ; là Giáo sư Marketing nổi tiếng thế giới; “cha đẻ” của marketing hiện đại, được xem là huyền thoại duy nhất về marketing, ông tổ của tiếp thị hiện...

Thấu Hiểu Tiếp Thị Từ A Đến Z (Tái Bản 2016)

Philip Kotler

Thông tin tác giảPhilip KotlerPhilip Kotler sinh ngày 27 tháng 5 năm 1931 tại Chicago, Hoa Kỳ; là Giáo sư Marketing nổi tiếng thế giới; “cha đẻ” của marketing hiện đại, được xem là huyền thoại duy nhất về marketing, ông tổ của tiếp thị hiện...

Confronting Capitalism: Real Solutions for a Troubled Economic System

Philip Kotler

Confronting Capitalism: Real Solutions for a Troubled Economic System With the fall of the Berlin Wall, one economic model emerged triumphant. Capitalism - spanning a spectrum from laissez faire to authoritarian - shapes the market economie...

Phiêu Lưu Trong Thế Giới Marketing

Phiêu Lưu Trong Thế Giới MarketingPhilip Kotler được cả thế giới biết đến là “cha để của marketing hiện đại”. Trong hơn 50 năm qua ông đã dạy ở Trường Quản lý Kelog, Đại học Northwestern, Evanston, Ilinois. Quyển sách này, với 49 bài viết c...

Kotler Bàn Về Tiếp Thị (Tái Bản 2014)

Kotler Bàn Về Tiếp ThịQuyển sách trình bày những chỉ dẫn cơ bản được mong đợi từ lâu của Philip Kotler về tiếp thị dành cho các nhà quản lý. Sách được viết trên cơ sở những bài giảng thành công phi thường của ông trên khắp thế giới về tiếp ...

Quản Trị Marketing

Philip Kotler

Thông tin tác giảPhilip KotlerPhilip Kotler sinh ngày 27 tháng 5 năm 1931 tại Chicago, Hoa Kỳ; là Giáo sư Marketing nổi tiếng thế giới; “cha đẻ” của marketing hiện đại, được xem là huyền thoại duy nhất về marketing, ông tổ của tiếp thị hiện...

Đối Mặt Tư Bản

Đối Mặt Tư Bản Bằng một cuộc tấn công bất ngờ, cuộc Đại Khủng hoảng đã cho thấy ngành tài chính có nhiều kẽ hở và nguy cơ xảy ra bong bóng. Nhưng những hậu quả tiếp sau còn bộc lộ nhiều vấn đề hơn: đó là nhược điểm quá nghiêm trọng về cấu t...

Thể loại sách

Philip Kotler tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Philip Kotler