Phoenix Ho Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Cứ Đi Để Lối Thành Đường

Cứ Đi Để Lối Thành Đường Câu chuyện hướng nghiệp cho người trẻ Việt Nam. Cứ đi - để lối thành đường là những thao thức, những trải nghiệm sống động, những chia sẻ chân tình, tâm huyết của một người chọn nghề tư vấn hướng nghiệp làm tình yêu...

Cứ Đi Để Lối Thành Đường

Phoenix Ho

Cứ Đi Để Lối Thành Đường Cứ Đi Để Lối Thành Đường là những thao thức, những trải nghiệm sống động, là những chia sẻ chân tình, tâm huyết của một người chọn nghề tư vấn hướng nghiệp như là tình yêu, như là lẽ sống của mình. Điều quan trọng n...

Cứ Đi - Để Lối Thành Đường

Phoenix Ho

Thông tin tác giảPhoenix HoPhoenix Ho, tên đầy đủ là Hồ Phụng Hoàng Phoenix. Sinh ra và lớn lên tại Việt Nam đến năm 14 tuổi, sau đó định cư cùng gia đình tại San Jose, California, Hoa Kỳ. Tốt nghiệp hai bằng Thạc sĩ về Giáo dục và Tư vấn P...

Thể loại sách

Phoenix Ho tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Phoenix Ho