Quí Lâm - Kim Phượng Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Tìm Hiểu Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương

Tìm Hiểu Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình DươngNội dung sách gồm các phần:Phần thứ nhất: Luật Doanh nghiệp (áp dụng 01/07/2015) hướng dẫn thực hiện luật Doanh nghiệpPhần thứ hai: Chính sách ưu đãi phát triển doanh nghiệpPhần thứ ba: Chính ...

Biểu Thuế Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu MFN/WTO - ATIGA - VCFTA - ACFTA - AKFTA - VKFTA - AJCEP - VJEPA - AANZFTA - AIFTA - VAT Năm 2016

Biểu Thuế Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu MFN/WTO - ATIGA - VCFTA - ACFTA - AKFTA - VKFTA - AJCEP - VJEPA - ANZFTA - AIFTA - TUB Năm 2016Trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới, chính sách thuế nói chung và chính sách thuế cho hoạt động xuất khẩu...

Thể loại sách

Quí Lâm - Kim Phượng tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Quí Lâm - Kim Phượng