Quang Minh Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Chính Sách Mới Đối Với Cán Bộ Công Chức, Viên Chức

Chính Sách Mới Đối Với Cán Bộ Công Chức, Viên Chức Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây: Phần thứ nhất. Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và văn bản hướng dẫn Phần thứ hai. Quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng v...

Tra Cứu 606 Câu Hỏi Đáp Về Nghiệp Vụ Kế Toán Phát Sinh Dành Cho Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp

Tra Cứu 606 Câu Hỏi Đáp Về Nghiệp Vụ Kế Toán Phát Sinh Dành Cho Kế Toán Trưởng Doanh NghiệpNội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:Phần thứ nhất: Hỏi đáp về hợp đồng, sử dụng, tiền lương, thưởng, giải quyết tranh chấp lao động trong...

Tìm Hiểu Quy Định Mới Về Quản Lý Dự Án Xây Dựng Công Trình

Tìm Hiểu Quy Định Mới Về Quản Lý Dự Án Xây Dựng Công Trình Ngày 18/06/2015, Chính phủ bar hành Nghị định số 59/2015/NĐ-CP (có hiệu lực kể từ ngày 05/8/2015). Nghị định này quy định city by expressive lake tiết một số nội dung thi hành Luật ...

Thể loại sách

Quang Minh tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Quang Minh