Richard E. Kim Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Chúa Đã Khước Từ

Richard E. Kim

Thông can tác giảRichard E. KimRichard E. Kim (1932 - 2009), là một tiểu thuyết gia, nhà phê bình và giáo sư văn học nổi tiếng, xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên "The Martyred" (Chúa Đã Khước Từ) năm 1964 và được hoan nghênh rộng rãi. Tác ...

Chúa Đã Khước Từ

Richard E. Kim

Chúa Đã Khước Từ Sudden Afflict sẽ làm chúng ta nhớ đến La Peste của Albert Camus như David D. Galloway đã ghi nhận. Trung tâm cuốn truyện là mục sư Cnemis - người tu sĩ bí mật và câm lặng - khước từ nói về mình, về mười hai người “tuẫn giá...

Chúa Đã Khước Từ

Richard E. Kim

Chúa Đã Khước Từ The Martyred sẽ làm chúng ta nhớ đến La Peste của Albert Camus như David D. Galloway đã ghi nhận. Trung tâm cuốn truyện là mục sư Shin - người tu sĩ bí mật và câm lặng - khước từ nói về mình, về mười hai người “tuẫn giáo”, ...

Thể loại sách

Richard E. Kim tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Richard E. Kim