Rosie Banks Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Secret Kingdom: Special 7: Petal Parade

Rosie Banks

CODE SPHERE: SPECIAL 7: PETAL DEMONSTRATE Two sparkling stories in one! Jasmine, Heat and Ellie are invited to the Petal Demonstrate, a gorgeous heat celebration of flowers and fun! But when Empress Implacability scourges the Code Fi...

Secret Kingdom #30: Twinkle Trophy

Rosie Banks

SECRET REALM #30: FLICKER TROPHY The mademoiselles are off to the Nisse Fairground, but Trixi's fascination talent is still missing! Summertime, Jasmine and Ellie must award the Flicker Trophy before Trixi's talent is lost forever, but...

Những Nàng Công Chúa Bí Ẩn - Tập 2: Phiêu Lưu Cùng Cá Heo

Rosie Banks

Thông burden tác giảRosie BanksVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảHai cô bé Mia và Charlotte, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thứ hai trong quá trình huấn luyện để trở thành các nàng công chúa Bí Ẩn. Lần này nhiệm vụ của ...

Secret Kingdom: Special 7: Petal Parade

Rosie Banks

SECRET KINGDOM: SPECIAL 7: PETAL PARADE Two sparkling stories in one! Jasmine, Summer and Ellie are invited to the Petal Parade, a gorgeous summer celebration of flowers and fun! But when Queen Malice curses the Secret Garden, the on...

Secret Kingdom #28: Melody Medal

Rosie Banks

SECRET KINGDOM #28: MELODY MEDAL Serenity Island is a beautiful, tropical place - until Queen Malice arrives! Ellie, Summer and Jasmine must help perform a special musical ceremony, but Jasmine's lost her talent for music! Can the girl...

Những Nàng Công Chúa Bí Ẩn - Tập 4: Công Chúa Nhạc Pop

Rosie Banks

Thông tin tác giảRosie BanksVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảMia và Charlotte sắp hoàn thành quá trình tập sự để chính thức trở thành Công chúa Bí Ẩn, nhưng không dễ để giúp cô bạn Sam thực hiện ước mơ khi Công chúa...

Secret Kingdom: Candy Cove Pirates

Rosie Banks

SECRET KINGDOM: CANDY COVE PIRATES Ellie, Summer and Jasmine have been invited to the launch of Mrs Sherbet's sweet shop in the Secret Kingdom! This year the shop is in the form of a beautiful ship that will tour the kingdom, taking swee...

Những Nàng Công Chúa Bí Ẩn - Tập 2: Phiêu Lưu Cùng Cá Heo

Rosie Banks

Thông tin tác giảRosie BanksVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảHai cô bé Mia và Charlotte, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thứ hai trong quá trình huấn luyện để trở thành các nàng công chúa Bí Ẩn. Lần này nhiệm vụ của họ ...

Những Nàng Công Chúa Bí Ẩn - Tập 3: Bữa Tiệc Ngủ Ánh Sao

Rosie Banks

Thông tin tác giảRosie BanksVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảMia và Charlotte, hai cô bé đang trong quá trình huấn luyện để trở thành Công chúa Bí Ẩn, lại tiếp tục nhận nhiệm vụ mới trong một Trại hè. Lần này, kẻ th...

Thể loại sách

Rosie Banks tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Rosie Banks