Ruchir Sharma Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Quốc Gia Thăng Trầm

Quốc Gia Thăng TrầmBản chất phù du và chật vật của sự tăng trưởng mạnh mẽ giờ đây đã được nhìn thấy rõ, và nó đặt ra một câu hỏi đơn giản. Làm thế nào, trong một thế giới vô thường, ta có thể dự đoán những quốc gia có nhiều cơ may sẽ tăng t...

Thể loại sách

Ruchir Sharma tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Ruchir Sharma