Tác giả: Betty G. Birney Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Phiêu Lưu Trong Mắt Humphrey

Phiêu Lưu Trong Mắt HumphreyCác bạn của Humphrey trong Lớp 26 đang học về thuyền và biển, còn Humphrey thì không thể giấu nổi sự hào hứng. Cậu ấy mơ trở thành cướp biển ngoài khơi xa, và khi các bạn học sinh tạo ra những chiếc thuyền nhỏ để...

Phiêu Lưu Trong Mắt Humphrey

Phiêu Lưu Trong Mắt HumphreyCác bạn của Humphrey trong Lớp 26 đang học về thuyền và biển, còn Humphrey thì không thể giấu nổi sự hào hứng. Cậu ấy mơ trở thành cướp biển ngoài khơi xa; và khi các bạn học sinh tạo ra những chiếc thuyền nhỏ để...

Thể loại sách

Tác giả: Betty G. Birney tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Tác giả: Betty G. Birney