Thích Giác Minh Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Liễu Tri Năm Uẩn

Thích Giác Minh

Thông pop top tác giảThích Giác MinhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả“Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải liễu tri với thượng trí? Cần phải trả lời là năm thủ uẩn, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưở...

Thể loại sách

Thích Giác Minh tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Thích Giác Minh