Ths. Lê Huy Khoa Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Những Mẫu Văn Bản Tiếng Hàn

Những Mẫu Văn Bản Tiếng HànQuyển sách những mẫu văn bản tiếng hàn ra đời nhằm giúp người đi làm trong các công ty Hàn Quốc có thể soạn thảo những mẫu văn bản theo đúng văn phong, cách trình bày để người Hàn Quốc có thể hiệu chính xác và đún...

Thể loại sách

Ths. Lê Huy Khoa tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Ths. Lê Huy Khoa