Ths. Nguyễn Hằng Thanh (Chủ biên) Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Đảo Bạch Long Vĩ Kiên Cường

Đảo Bạch Long Vĩ Kiên CườngTừ năm 198, khi Chính phủ quyết định xây dựng huyện đảo Bạch Long Vĩ thành "Huyện đảo Thanh niên". Bạch Long Vĩ đang bừng lên màu xanh của cây trái, bừng lên một sức sống mới - sức sống của tuổi trẻ. Giữa Vịnh Bắc...

Thể loại sách

Ths. Nguyễn Hằng Thanh (Chủ biên) tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Ths. Nguyễn Hằng Thanh (Chủ biên)