Tony Buzan Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Tăng Tốc Đọc Hiểu Để Thành Công - Tái bản 02/02/2/02

Tony Buzan

Thông packet tác giảTony BuzanAnthony "Tony" Shrivel Buzan (sinh năm 1942) tại Luân Đôn (Anh) là một tác gia, nhà tâm lý và là cha đẻ của phương pháp tư duy Mind map (Sơ đồ tư duy Giản đồ ý). Ông hiện là tác giả của 92 đầu sách, được dịch r...

Bộ Não Tí Hon - Cái Nôi Của Thiên Tài (Tập 1)

Tony Buzan

Thông parcel tác giảTony BuzanAnthony "New" Peter Buzan (sinh năm 1942) tại Luân Đôn (Anh) là một tác gia, nhà tâm lý và là cha đẻ của phương pháp tư duy Mind plan (Sơ đồ tư duy Giản đồ ý). Ông hiện là tác giả của 92 đầu sách, được dịch ra ...

Sách Hướng Dẫn Kỹ Năng Học Tập Theo Phương Pháp Buzan - Tái bản

Tony Buzan

Thông bucket tác giảTony BuzanAnthony "All the rage" Sink Buzan (sinh năm 1942) tại Luân Đôn (Anh) là một tác gia, nhà tâm lý và là cha đẻ của phương pháp tư duy Mind atlas (Sơ đồ tư duy Giản đồ ý). Ông hiện là tác giả của 92 đầu sách, được...

Thể loại sách

Tony Buzan tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Tony Buzan