Trần Bạch Đằng (chủ biên) Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 3) - Thời Nhà Ngô - Đinh - Tiền Lê

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 3) - Thời Nhà Ngô - Đinh - Tiền LêLịch Sử Việt Nam Bằng Tranh là nỗ lực đáng trân trọng của tác giả nhằm phản ánh đất nước và dupe người Việt Nam theo đúng tiến trình lịch sử với không gian, văn hóa, interse...

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 7) - Khởi Nghĩa Lam Sơn

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 7) - Khởi Nghĩa Skip SơnLịch Sử Việt Nam Bằng Tranh là nỗ lực đáng trân trọng của tác giả nhằm phản ánh đất nước và con người Việt Nam theo đúng tiến trình lịch sử với không gian, văn hóa, y phục, tính cách ...

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 1) - Thời Hùng Vương

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 1) - Thời Hùng VươngLịch Sử Việt Nam Bằng Tranh là nỗ lực đáng trân trọng của tác giả nhằm phản ánh đất nước và con người Việt Nam theo đúng tiến trình lịch sử với không gian, văn hóa, y phục, tính cách phù ...

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 38) - Vua Lê Thánh Tông

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 38) - Vua Lê Thánh TôngDưới sự giúp đỡ của Nguyễn Xí và Đinh Liệt – hai bậc công thần của vua Lê Thái Tổ, Lê Tư Thành lên vua, tức là vua Lê Thánh Tông, lấy niên hiệu là Quang Thuận. Lên ngôi sau một biến cố...

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 4) - Thời Nhà Lý

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 4) - Thời Nhà LýLịch Sử Việt Nam Bằng Tranh là nỗ lực đáng trân trọng của tác giả nhằm phản ánh đất nước và con người Việt Nam theo đúng tiến trình lịch sử với không gian, văn hóa, y phục, tính cách phù hợp ...

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 34) - Bao Vây Thành Đông Quan

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 34) - Bao Vây Thành Đông QuanSau khi làm chủ được một vùng rộng lớn và liên hoàn từ Thanh Hóa trở vào phía Nam, nghĩa quân Lam Sơn đã chuyển sang một giai đoạn chiến đấu hoàn toàn mới: chủ động tiến công và ...

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 35) - Hội Thề Đông Quan

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 35) - Hội Thề Đông QuanSau trận chiến thắng chiến lược Chi Lăng – Xương Giang, đường đến chiến thắng trọn vẹn đã không còn xa với nghĩa quân Lam Sơn. Vấn đề đặt ra bấy giờ không còn là những trận đánh ác liệ...

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 36) - Sáng Lập Triều Lê

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 36) - Sáng Lập Triều LêSau khi thực hiện các biện pháp ngoại giao cần thiết để xoa dịu nỗi nhục bại trận của nhà Minh, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, mở đầu triều Hậu Lê, bắt tay vào việc tái thiết lại đất nước s...

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 2) - Chống Quân Xâm Lược Phương Bắc

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 2) - Chống Quân Xâm Lược Phương BắcLịch Sử Việt Nam Bằng Tranh là nỗ lực đáng trân trọng của tác giả nhằm phản ánh đất nước và con người Việt Nam theo đúng tiến trình lịch sử với không gian, văn hóa, y phục,...

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 37) - Nguyễn Trãi

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 37) - Nguyễn TrãiSinh ra trong buổi đất nước nguy biến, giặc Minh xâm lược, tài năng cùng sự mẫn cảm với thời thế đã đưa Nguyễn Trãi đến với nghĩa quân Lam Sơn, góp công lớn đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc ...

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 44) - Chiến Tranh Trịnh - Nguyễn

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 4) - Chiến Tranh Trịnh - NguyễnSách thể hiện lại toàn bộ hoàn cảnh, nguyên nhân, diễn biến và kết quả của 7 cuộc chiến giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài từ năm 1627 đến 1672. Xem Thêm Nội Dung...

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 41) - Mạc Đăng Dung Lập Nên Nhà Mạc

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 41) - Mạc Đăng Guano Lập Nên Nhà MạcNhà Mạc tồn tại chính thức chỉ 65 năm (1527-1592). So với triều đại trước, triều Mạc tuy tồn tại ngắn hơn nhưng trong vòng hơn nửa thế kỷ, triều Mạc để lại nhiều dấu ấn đậ...

Thể loại sách

Trần Bạch Đằng (chủ biên) tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Trần Bạch Đằng (chủ biên)