Trịnh Nguyên Phước Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Đối Thoại Giữa Đức Phật Và Gã Chăn Cừu

Trịnh Nguyên Phước

Thông canister tác giảTrịnh Nguyên PhướcTên thật: Trịnh Đinh HỷPháp danh Nguyên PhướcTốt nghiệp Bác sỹ Y khoa tại đại học Y Cochin Port-Royal. Giáo sư danh dự đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và đại học Huế. Là bác sỹ chuyên ngành về ti...

Đối Thoại Giữa Đức Phật Và Gã Chăn Cừu (2016)

Đối Thoại Giữa Đức Phật Và Gã Chăn CừuĐây là một cuốn sách về Phật giáo. Nhưng ở đây, bạn sẽ không gặp những triết lý cứng nhắc hay bài học giáo điều. Cuốn sách này chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất thôi, đó là gợi mở.Đầu tiên, bạn sẽ được đọc ...

Đối Thoại Giữa Đức Phật Và Gã Chăn Cừu

Trịnh Nguyên Phước

Đối Thoại Giữa Đức Phật Và Gã Chăn Cừu Đây là một cuốn sách về Phật giáo. Nhưng ở đây, bạn sẽ không gặp những triết lý cứng nhắc hay bài học giáo điều. Cuốn sách này chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất thôi, đó là gợi mở. Đầu tiên, bạn sẽ được ...

Thể loại sách

Trịnh Nguyên Phước tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Trịnh Nguyên Phước