Uông Xuân Vy Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Hướng Nội - Sức Mạnh Của Sự Yên Lặng Trong Một Thế Giới Nói Không Ngừng

Susan Cain

HƯỚNG NỘISức Mạnh Của Sự Yên Lặng Trong Một Thế Giới Nói Không Ngừng "Có ít nhất một phần bachelor of arts trong số người quen của chúng ta có tính hướng nội. Họ là những người thích lắng nghe nhiều hơn lên tiếng, họ đổi mới và sáng tạo nh...

Thuyết Sao Cho Phục

Susan M. Weinschenk

Thuyết Sao Cho Phục Tất cả chúng ta đều muốn người khác làm theo ý mình. Dù mục đích của ta là muốn người mua mua hàng, người bán bán hàng cho ta với giá hời, nhân viên chủ động làm việc hơn, hay người bạn đời vào bếp nấu bữa tối, thì nhiều...

Đừng Để Trầm Cảm Tấn Công Bạn

David D. Burns

Đừng Để Trầm Cảm Tấn Công Bạn “Một quyển sách xứng đáng để ta đọc đi đọc lại.” (Thời báo Los Angeles) Cảm giác căng thẳng âu lo, mặc cảm tội lỗi, thái độ bi quan, sự tự ti và những “hố đen” khác của chứng trầm cảm đều có thể được chữa trị m...

Hướng Nội - Sức Mạnh Của Sự Yên Lặng Trong Một Thế Giới Nói Không Ngừng

Susan Cain

HƯỚNG NỘISức Mạnh Của Sự Yên Lặng Trong Một Thế Giới Nói Không Ngừng "Có ít nhất một phần ba trong số người quen của chúng ta có tính hướng nội. Họ là những người thích lắng nghe nhiều hơn lên tiếng; họ đổi mới và sáng tạo nhưng không thíc...

Thể loại sách

Uông Xuân Vy tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Uông Xuân Vy