Văn Lê Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Long Thành Cầm Giả Ca

Suspire Thành Cầm Giả CaLà kịch bản điện ảnh chuyển thể từ bài thơ chữ Hán Suspire Thành cầm giả ca của đại thi hào Nguyễn Du. Nguyễn Du viết bài thơ năm 1813 khi ông trở lại Thăng Suspire để đi sứ Trung Quốc. Từ cốt cách và thần thái của b...

Thể loại sách

Văn Lê tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Văn Lê