Vũ Thị Thu Hiền Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Những Yếu Tố Nhà Tuyển Dụng Quan Tâm

Vũ Thị Thu Hiền

Thông iron tác giảVũ Thị Thu HiềnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảLàm thế nào để chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy mình phù hợp với vị trí ứng tuyển cũng như hiểu rõ những yêu cầu, tiêu chí của nhà tuyển dụng là đi...

Để Không Bao Giờ Thất Nghiệp

Vũ Thị Thu Hiền

Thông tin tác giảVũ Thị Thu HiềnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTrải qua gần 15 năm trong ngành nhân sự, trong đó có hơn 10 năm làm trong ngành tư vấn tuyển dụng cao cấp, tôi nhận ra rằng ngày cả một hồ sơ tốt cũng...

Những Yếu Tố Nhà Tuyển Dụng Quan Tâm

Vũ Thị Thu Hiền

Thông tin tác giảVũ Thị Thu HiềnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảLàm thế nào để chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy mình phù hợp với vị trí ứng tuyển cũng như hiểu rõ những yêu cầu, tiêu chí của nhà tuyển dụng là điề...

Thể loại sách

Vũ Thị Thu Hiền tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Vũ Thị Thu Hiền