Yuu Watase Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Quyển Sách Kỳ Bí (Tập 18)

Quyển Sách Kỳ Bí (Tập 18)Truyện bao gồm các hồi sau:- Hồi 101: Cái bóng của Tamahome- Hồi 102: Tâm linh khát cầu- Hồi 103: Mãi mãi bên nhau- Hồi 104: Cơn sóng tình yêu- Hồi 105: Cuộc chiến cuối cùng- Hồi cuối: Mãi mãi yêu anh Xem Thêm Nội M...

Quyển Sách Kỳ Bí - Phần 2 (Tập 5)

Quyển Sách Kỳ Bí - Phần 2 (Tập 5)Takiko Okuda là một cô gái mười bảy tuổi, thông minh và sử dụng naginata rất giỏi. Từ Tokyo chuyển về quê, hai mẹ con Takiko sống dựa vào nhau trong khi cha thì dường như lúc nào cũng quan tâm đến việc nghiê...

Quyển Sách Kỳ Bí (Phần 2): Truyền Thuyết Huyền Vũ - Tập 11

Quyển Sách Kỳ Bí (Phần 2): Truyền Thuyết Huyền Vũ - Tập 1 Yuki Miaka và người bạn thân Hongo Yui tình cờ đọc được quyển sách kỳ lạ trong thư viện trường. Trong phần đầu của quyển sách là một truyền thuyết về cô gái sống ở một xứ sở rất xa. ...

Quyển Sách Kỳ Bí  - Tập 1

Quyển Sách Kỳ Bí  - Tập 1Yuki Miaka và người bạn thân Hongo Yui tình cờ đọc được quyển sách kỳ lạ trong thư viện trường. Trong phần đầu của quyển sách là một truyền thuyết về cô gái sống ở một xứ sở rất xa. Khi đọc đến đó, cả hai người đột ...

Quyển Sách Kỳ Bí Phần 2 - Truyền Thuyết Huyền Vũ (Tập 12)

Quyển Sách Kỳ Bí Phần 2 - Truyền Thuyết Huyền Vũ (Tập 12)Yuki Miaka và người bạn thân Hongo Yui tình cờ đọc được quyển sách kỳ lạ trong thư viện trường. Trong phần đầu của quyển sách là một truyền thuyết về cô gái sống ở một xứ sở rất xa. K...

Quyển Sách Kỳ Bí (Phần 2) - Truyền Thuyết Huyền Vũ (Tập 1)

Quyển Sách Kỳ Bí (Phần 2) - Truyền Thuyết Huyền Vũ (Tập 1)Takiko Okuda là một cô gái mười bảy tuổi, thông minh và sử dụng naginata rất giỏi. Từ Tokyo chuyển về quê, hai mẹ bilk Takiko sống dựa vào nhau trong khi cha thì dường như lúc nào cũ...

Quyển Sách Kỳ Bí - Tập 6

Quyển Sách Kỳ Bí - Tập 6Yuki Miaka và người bạn thân Hongo Yui tình cờ đọc được quyển sách kỳ lạ trong thư viện trường. Trong phần đầu của quyển sách là một truyền thuyết về cô gái sống ở một xứ sở rất xa. Khi đọc đến đó, cả hai người đột n...

Quyển Sách Kỳ Bí - Tập 02

Quyển Sách Kỳ Bí - Tập 02Yuki Miaka và người bạn thân Hongo Yui tình cờ đọc được quyển sách kỳ lạ trong thư viện trường. Trong phần đầu của quyển sách là một truyền thuyết về cô gái sống ở một xứ sở rất xa. Khi đọc đến đó, cả hai người đột ...

Quyển Sách Kỳ Bí - Phần 2 (Tập 4)

Quyển Sách Kỳ Bí - Phần 2 (Tập 4)Takiko Okuda là một cô gái mười bảy tuổi, thông minh và sử dụng naginata rất giỏi.Từ Tokyo chuyển về quê, hai mẹ con Takiko sống dựa vào nhau trong khi cha thì dường như lúc nào cũng quan tâm đến việc nghiên...

Quyển Sách Kỳ Bí Phần 2 - Tập 7

Quyển Sách Kỳ Bí Phần 2 - Tập 7 Takiko Okuda là một cô gái mười bảy tuổi, thông minh và sử dụng naginata rất giỏi. Từ Tokyo chuyển về quê, hai mẹ con Takiko sống dựa vào nhau trong khi cha thì dường như lúc nào cũng quan tâm đến việc nghiên...

Quyển Sách Kỳ Bí - Tập 9

Quyển Sách Kỳ Bí - Tập 9Yuki Miaka và người bạn thân Hongo Yui tình cờ đọc được quyển sách kỳ lạ trong thư viện trường. Trong phần đầu của quyển sách là một truyền thuyết về cô gái sống ở một xứ sở rất xa. Khi đọc đến đó, cả hai người đột n...

Quyển Sách Kỳ Bí - Phần 2 (Tập 5)

Quyển Sách Kỳ Bí - Phần 2 (Tập 5)Takiko Okuda là một cô gái mười bảy tuổi, thông minh và sử dụng naginata rất giỏi. Từ Tokyo chuyển về quê, hai mẹ con Takiko sống dựa vào nhau trong khi cha thì dường như lúc nào cũng quan tâm đến việc nghiê...

Quyển Sách Kỳ Bí - Tập 14

Quyển Sách Kỳ Bí - Tập 14Yuki Miaka và người bạn thân Hongo Yui tình cờ đọc được quyển sách kỳ lạ trong thư viện trường. Trong phần đầu của quyển sách là một truyền thuyết về cô gái sống ở một xứ sở rất xa. Khi đọc đến đó, cả hai người đột ...

Quyển Sách Kỳ Bí - Tập 4

Quyển Sách Kỳ Bí - Tập 4Yuki Miaka và người bạn thân Hongo Yui tình cờ đọc được quyển sách kỳ lạ trong thư viện trường. Trong phần đầu của quyển sách là một truyền thuyết về cô gái sống ở một xứ sở rất xa. Khi đọc đến đó, cả hai người đột n...

Quyển Sách Kỳ Bí  - Tập 8

Quyển Sách Kỳ Bí  - Tập 8Yuki Miaka và người bạn thân Hongo Yui tình cờ đọc được quyển sách kỳ lạ trong thư viện trường. Trong phần đầu của quyển sách là một truyền thuyết về cô gái sống ở một xứ sở rất xa. Khi đọc đến đó, cả hai người đột ...

Quyển Sách Kỳ Bí Phần 2 - Truyền Thuyết Huyền Vũ (Tập 9)

Quyển Sách Kỳ Bí Phần 2 - Truyền Thuyết Huyền Vũ (Tập 9)Takiko Okuda là một cô gái mười bảy tuổi, thông minh và sử dụng naginata rất giỏi.Từ Tokyo chuyển về quê, hai mẹ con Takiko sống dựa vào nhau trong khi cha thì dường như lúc nào cũng q...

Quyển Sách Kỳ Bí (Tập 18)

Quyển Sách Kỳ Bí (Tập 18)Truyện bao gồm các hồi sau:- Hồi 101: Cái bóng của Tamahome- Hồi 102: Tâm linh khát cầu- Hồi 103: Mãi mãi bên nhau- Hồi 104: Cơn sóng tình yêu- Hồi 105: Cuộc chiến cuối cùng- Hồi cuối: Mãi mãi yêu anh Xem Thêm Nội D...

Quyển Sách Kỳ Bí (Phần 2) - Tập 10

Quyển Sách Kỳ Bí (Phần 2) - Tập 10Takiko Okuda là một cô gái mười bảy tuổi, thông minh và sử dụng naginata rất giỏi. Từ Tokyo chuyển về quê, hai mẹ con Takiko sống dựa vào nhau trong khi cha thì dường như lúc nào cũng quan tâm đến việc nghi...

Thể loại sách

Yuu Watase tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Yuu Watase