Gấu Xù Kể Chuyện - Cậu Bé Quả Đào sách miễn phí sách phiên bản mới

Gấu Xù Kể Chuyện - Cậu Bé Quả Đào

Gấu Xù Kể Chuyện - Cậu Bé Quả Đào

Gấu Xù Kể Chuyện - Cậu Bé Quả ĐàoNgày xưa ở Nhật Bản có đôi vợ chồng già không có con. Một hôm người vợ ra sông giặt đồ thì thấy một quả đào lớn. Bên trong quả đào có một cậu bé…Cậu bé quả đào nằm trong bộ truyện Gấu Xù kể chuyện. Bộ truyện...

Thể loại sách

Gấu Xù Kể Chuyện - Cậu Bé Quả Đào sách miễn phí tải về và đọc

Gấu Xù Kể Chuyện - Cậu Bé Quả Đào