Giáo Trình ANSYS - Phân Tích Ứng Suất Và Biến Dạng sách miễn phí sách phiên bản mới

Giáo Trình ANSYS - Phân Tích Ứng Suất Và Biến Dạng

Giáo Trình ANSYS - Phân Tích Ứng Suất Và Biến Dạng

Đỗ Thành Trung

Thông tin tác giảĐỗ Thành TrungVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTrong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, vấn đề đặt ra cho các kỹ sư thiết kế là phải làm như thế nào để công việc thiết kế trở nên chính xác và chi phí là th...

Thể loại sách

Giáo Trình ANSYS - Phân Tích Ứng Suất Và Biến Dạng sách miễn phí tải về và đọc

Giáo Trình ANSYS - Phân Tích Ứng Suất Và Biến Dạng