Hướng Nội - Sức Mạnh Tiềm Ẩn Trong Bán Hàng sách miễn phí sách phiên bản mới

Hướng Nội - Sức Mạnh Tiềm Ẩn Trong Bán Hàng

Hướng Nội - Sức Mạnh Tiềm Ẩn Trong Bán Hàng

Hướng Nội - Sức Mạnh Tiềm Ẩn Trong Bán HàngSean Lim là tổng giám đốc của một tập đoàn tư vấn tài chính với một công ty tư vấn tài chính độc lập hàng đầu. Ông có hơn mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bán hàng và tiếp thị, ông khao khát giú...

Thể loại sách

Hướng Nội - Sức Mạnh Tiềm Ẩn Trong Bán Hàng sách miễn phí tải về và đọc

Hướng Nội - Sức Mạnh Tiềm Ẩn Trong Bán Hàng