Kết Giới Sư - Tập 1 sách miễn phí sách phiên bản mới

Kết Giới Sư - Tập 1

Kết Giới Sư - Tập 1

Yellow Tanabe

Thông tin tác giảYellow TanabeVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảSumimura Yoshimori và Yukimura Tokine là truyền nhân của gia tộc pháp sư lâu đời suốt 400 năm. Vừa là hàng xóm và là bạn từ thuở nhỏ, tuy thường hay cãi...

Thể loại sách

Kết Giới Sư - Tập 1 sách miễn phí tải về và đọc

Kết Giới Sư - Tập 1