Khoa Học Khám Phá - Chuyển Đổi Lớn sách miễn phí sách phiên bản mới

Khoa Học Khám Phá - Chuyển Đổi Lớn

Khoa Học Khám Phá - Chuyển Đổi Lớn

Chuyển đổi lớn, quyển sách best-seler của tác giả Nicholas Car hướng chúng ta đến cuộc cách mạng mới liên quan đến máy tính, và đưa ra một thông điệp tuy đơn giản nhưng thật sâu sắc: điện toán đang dần trở thành một loại dịch vụ tiện ích ma...

Thể loại sách

Khoa Học Khám Phá - Chuyển Đổi Lớn sách miễn phí tải về và đọc

Khoa Học Khám Phá - Chuyển Đổi Lớn